आसाराम

नयीदिल्ली,तीनअक्तूबर:भाषा:अखिलभारतीयआयुर्विग्यानसंस्थानकेचिकित्सकोंकेबोर्डनेआजउच्चतमन्यायालयकोसूचितकियाकिस्वयंभूधार्मिकव
जोधपुर.जोधपुर-जेलमेंआजीवनकारावासकीसजाभोगरहा80वर्षीयआसारामकोरोनाहोनेकेबादसेलगातारस्वास्थ्यसंबंधीपरेशानियोंसेघिराहुआहै.गुर