प्रीतम

उत्तरकाशी,[जेएनएन]:कांग्रेसकेप्रदेशअध्यक्षप्रीतमसिंहनेप्रदेशसरकारपरजमकरहमलाबोला।कहाकिएकसालकेकार्यकालमेंप्रदेशसरकारजनअपेक
हल्द्वानी,जेएनएन:कांग्रेसप्रदेशअध्यक्षप्रीतमसिंहकाकहनाहैकिपहलीबारऐसाहोरहाहैजबकेंद्रसेलेकरराज्यतकमेंसत्तालोकतंत्रकोकमजोरक
हल्द्वानी,जागरणसंवाददाता:शनिवारयानी12जूनकोदिल्लीमेंप्रदेशप्रभारीदेवेंद्रयादवनेपूर्वसीएमहरीशरावत,प्रदेशअध्यक्षप्रीतमसिंहव
जागरणसंवाददाता,उत्तरकाशी:कांग्रेसकेप्रदेशअध्यक्षप्रीतम¨सहचौहाननेसोमवारकोरवाईंघाटीमेंतीनस्थानोंपरचुनावीसभाकोसंबोधितकियातथ