शराबी

लखीसराय।लखीसरायथानापुलिसनेथानाक्षेत्रअंतर्गतदयालटोलाबालूपरमेंछापामारीकरपांचशराबीकोऔरकबैयाथानापुलिसनेशहरकेपचनारोडवार्ड23स
स्थानीयथानाक्षेत्रकेगांवमसहीमें35वर्षीयबाबूलालपासीकोउसकीपत्नीनेशराबपीकरघरमेंहंगामाकरनेकेबादस्थानीयथानाकोसूचनादेकरगिरफ्ता
पूर्णिया।थानाक्षेत्रकेबोहरागावसेएकशराबीकोएकलीटरदेसीशराबकेसाथगिरफ्तारकरगुरुवारकोन्यायिकहिरासतमेंजेलभेजागया।थानाध्यक्षविजय
संवादसूत्र,स्वाहण:बिलासपुरकेनौणीचौकशामकोशराबकाअड्डाबनजाताहै।शामहोतेहीचौकपरशराबीटहलनेलगतीहैं।इससेयहांसेगुजरनेवालेलोगोंकोप